Den jojkande schamanen - ett antropologiskt porträtt av en noaidi och dennes livsvärld

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

Författare: Simon Lövbacka; [2019-04-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)