Att starta ett café

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Helena Boodh; Malin Nyberg; [2012-10-03]

Nyckelord: café; egen företagare; svårigheter; FAMM; kostekonomi;

Sammanfattning: Regeringen stödjer startandet av nya företag och att starta ett café presenteras som en trend som lockar unga entreprenörer. Utformning och start av café kan ses ur olika perspektiv. Två modeller har valts, dessa berör huvudsakligen gästens perspektiv och handlar om måltidens fem aspekter; rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären. Producentens perspektiv benämns i arbetet som ”Startmodellen för café” och är uppdelad i olika nivåer som täcker områden som planering av nya verksamheter, ekonomi, livsmedelsvetenskap, ledarskap och marknadsföring. Syftet med arbetet är att ta reda på hur befintliga verksamheter ser ut, hur ägarna beskriver dessa samt vad de har fokuserat på vid start av sina verksamheter. Områdena Haga och Linné i Göteborg har många mindre caféer och har av den anledningen valts som undersökningsområde. Observerationer av 9 olika caféer har utförts för att granska dem ur FAMM-aspekterna. Intervjuer med caféägare har gjorts för att ta del av verksamhetens uppbyggnadsprocess och upplevda svårigheter. Intervjuerna har utformats efter startmodellen för café utifrån Restaurangmanagerprogrammets kurser och aspekten styrsystemet ur FAMM. Resultatet visar att de befintliga verksamheterna uppfyller aspekterna rummet, mötet och produkten, samt uppfattas så som ägarna beskriver dem. Teman för rummen var möbler och inredning i second hand och gammal stil, gemensamt för produkterna var att en stor del var hembakat samt bestod av enklare rätter som smörgåsar, pajer och sallad. Mötet var tillmötesgående, de caféer som var utmärkande gav ett personligare intryck. Vid intervjuerna framkom att budgetarbete var svårt, tidsåtgång bedömdes för snävt, kunskap och erfarenhet uttryckte respondenterna var en förutsättning för att starta eget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)