Kiki, do you love me? : En kvalitativ studie om hur artister kan marknadsföra en låt med hjälp av koreografi

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Viral marknadsföring är någonting som alltid har funnits på ett eller annat sätt. De senaste åren har sociala medier tagit en stor roll inom marknadsföring, framförallt för virala kampanjer. De senaste åren har något som kallas “challenges” funnits i våra flöden på olika sociala medie plattformar. Många av dessa är kopplade till dans. Många känner igen “In My Feelings-Challenge, Harlem Shake, Watch Me (Whip/Nae Nae) och Gangnam Style”. Idag så har många låtar fått mer uppmärksamhet och streams, tack vare en viral koreografi som spridit sig på ett eller annat sätt. Syftet med den här studien är att undersöka hur artister kan använda koreografi för att marknadsföra en låt, samt vilka faktorer som höjer potentialen till att få den viral. Vidare undersöker vi betydelsen av image hos en artist vid marknadsföring av en låt med koreografi. Hur kan en låt bli viral i samband med koreografi? Hur kan en artist sprida sin koreografi via sociala medier? Detta är frågor som vi i denna studie har besvarat efter bästa möjliga förmåga. Vår empiri är baserad på 8 kvalitativa intervjuer med personer som har en relation till ämnet, samtliga respondenter har bidragit med mycket bra tankar och åsikter. Vi kom fram till att det ligger stor betydelse i vilken image artisten har, samt målgrupp och aktiviteten på sociala medier. Vi kom också fram till att video marketing är en oerhört central faktor vid spridandet av koreografier och man kan öka potentialen av att få en viral koreografi genom att samarbeta med passande influencers, men man ska inte som artist uppmana till att starta en koreografi självmant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)