Influencerns användande av företags visuella identitet vid betalt samarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

Författare: Malin Bäck; [2019]

Nyckelord: Företag; Grafisk profil; Influencers; Visuell identitet;

Sammanfattning: Influencers ar det nya verktyget i foretags marknadsforing. Men vad hander med foretags visuell identitet nar en influencer far skapa ett inlagg i samarbete efter en forfragan fran foretag. Studien bygger pa en visuell innehallsanalys av fyra olika foretag som anvander sig av influencers i det sociala medier Instagram. Den visuella innehallsanalysen skapades efter riktlinjer som stalldes upp innan studien paborjades for att lata alla bedomningar ga efter samma mall. Efter att analysen var klara sattes intervjufragor upp for att anvandas vid strukturerade intervjuer med influencers for att verkligen fa reda pa hur de arbetade och vilken information de fick fran foretag. Resultatet fran bade intervjuerna och den visuella identiteten visar pa att influencers far valdigt olika direktiv fran foretag. Det papekas aven att de vill skapa sitt material sjalva utan att nagon annan styr for att behalla en akthet mot sina foljare, som annars latt ser igenom inlagg ifall de ar fake.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)