Konstruktion av hård- och mjukvara för uppdaterad valsklocka

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

Sammanfattning:

Detta examensarbete är framtaget av SSAB:s ingenjörer i fabriken SSAB Oxelösund. Uppdraget består i att konstruera en ny hård- och mjukvara för en befintlig valsningsklocka.

Examensarbetet består av flera delar, där den första delen är att konstruera och välja komponenter till en prototyp av ny hårdvara till klockan. När delarna är valda kommer dem att testas med ett laborationskort med den valda processorn för att utvärdera att delarna är kompatibla innan den slutliga hårdvaran beställs.

Den andra består i att programmera mjukvara till processorn som kommer att vara kärnan till klockan. Processorn kommer att styra samt beräkna alla in- och utsignaler till alla komponenter som finns i klockan.

Den tredje och avslutande delen består av konstruera den slutgiltiga produkten med hjälp av CAD-verktyg. En layout med alla valda komponenter produceras.

Tanken med projektet är att man ska uppdatera äldre komponenter till nyare som är lättillgängligare att införskaffa. Det ska vara lättare att felsöka med hjälp av en enkel meny genom att ansluta kortet mot en dator. Man ska kunna använda samma mjuk- och hårdvara oavsett vilken av de två klocktyper som används.

Jag har fått olika resultat av skapandet av det nya prototypskortet. Det har varit mycket laborerande att hitta komponenter till hårdvaran för att få en fungerande prototyp till klockorna. Programmeringen av mjukvaran har varit lite varierande beroende på vilken A/D-omvandlare som har använts. I övrigt har de mesta arbetet gått åt att skapa en väl fungerande meny som ska fungera för båda klockorna. Tillverkning av en slutversion av prototypen är beställd men inte levererad. Programmeringen av Ethernet-kontrollen har inte hunnits med.

Fördelarna med det nya systemet är att det är lättare att hitta ersättningskomponenter vid reparation samt att menystyrd felsökning är snabb och enkel. Till exempel kan man med menystyrd felsökning se om A/D-omvandlarna får något värde eller om det är dålig anslutning mellan komponenterna. Med det nya systemet är det också möjligt att implementera ny mjukvara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)