Berättelser om professionella aktörers arbete med relationsskapande och delaktighet för ungdomar på HVB-hem : En socialpedagogisk undersökning om relationsskapande och delaktighet under praktiskt behandlingsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)