Användning av film i kampanjer mot alkohol och droger : En undersökning av kampanjer genom historien

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Författare: Sara Willner; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I denna rapport redogör jag för det praktiska examensarbete jag genomförde under vårterminen 2015. Jag har studerat antidrog och -alkoholkampanjer under 70-80-tal, kampanjen ”Det finns många anledningar att inte testa knark” samt kampanjen ”Langarmytologi” som lanserades våren 2015. Mitt fokus har legat på att undersöka film som medium när det gäller antidrog och -alkoholkampanjer. Varför används just detta medium så ofta? Fungerar skräckpropaganda eller är humor det smartaste tillvägagångssättet? Jag har producerat tre korta filmer i programmen Adobe Premiere Pro samt After Effects där jag visualiserat det jag kommit fram till i mina studier. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)