Ett aktiekapital till nytta för vem? : Aktiekapitalets funktion som skydd för bolagets borgenärer och som spärr för ogenomtänkt och oseriös näringsverksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)