Träningsinducerad lungblödning hos trav- och galopphästar

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Träningsinducerad lungblödning, Exercise-induced pulmonary hemorrhage (EIPH), är ett stort problem hos travare och galoppörer i hela världen. Det får anses klarlagt att mekanismen bakom EIPH är så kallad stress-failure, utmattningsskador, i blod-gasbarriären vilket beror på att hästarna har en respiration och cirkulation som ger extrema påfrestningar på denna sköra struktur. En bidragande faktor till stress-failure tycks kunna vara att hypertension i lungvenerna leder till att dessa remodelleras och förtjockas, vilket i sin tur leder till ännu högre tryck i lungkapillärerna. Den här litteraturstudien handlar om hur inflammation i lungorna kan ge upphov till EIPH. Inflammation finns med i problematiken runt EIPH både som en bakomliggande faktor och som ett resultat av blödningen. Inflammatory airway disease (IAD) är ett samlingsnamn för inflammatoriska processer i de nedre luftvägarna och man har i studier sett att IAD predisponerar för EIPH. Även blödningen i sig ger upphov till inflammation i lungvävnaden vilket ökar risken för återkommande blödning om hästarna inte får tillräcklig tid för återhämtning efter hård ansträngning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)