"Det är liksom något som skaver..." : En etnologisk studie av erfarenheter och upplevelser av ett mellanförskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)