"Jag vill bli vacker, jag måste bli smal" : En litteraturstudie om ätstörningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Roza Nagshbandi; [2017]

Nyckelord: ätstörningar; litteraturstudie; socialt arbete;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)