Omvårdnadsmetoder för att lindra oro och smärta vid nålstick på barn. : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: I Sverige besöker mer än 200 000 barn akutmottagningen varje år. Där måste de ofta genomgå smärtsamma diagnostiska och behandlande procedurer. Den främmande miljön leder till att barnen upplever stress, oro och rädsla. Barn och föräldrar är överens om att nålstick och venpunktion är några av de mest stressande och smärtsamma procedurerna i samband med ett sjukhusbesök. För många barn som hamnar på sjukhus är den största rädslan att behöva få en spruta eller uppleva smärta.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa metoder som lindrar oro och smärta hos barn vid nålstick i samband med sjukhusbesök. Metod: I litteraturstudien har 16 kvantitativa artiklar granskats och analyserats med inspiration av metasyntestänkande och beskrivande synteser har skapats. Sökningar av artiklar gjordes i databaserna Pub Med, CINAHL och Academic Search Elite. Även manuell sökning genomfördes. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier med vardera två underkategorier. Kategorier var: Psykologisk smärtlindring, Lokal smärtlindring och Trygghetsfaktorer. Slutsats: Barns oro och smärta i samband med nålstick kan lindras med olika metoder som är enkla att tillgå och har en låg kostnad. För ett lyckat nålstick är det viktigt att sjuksköterskan individanpassar valet av metod utifrån barnets ålder och utveckling.Nyckelord: Barn, smärta, oro, nålstick, venpunktion, avledning, omvårdnad, litteraturstudie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)