Automatiserad IO-adressering : Ett konfigureringssystem som hanterar maskinunik hårdvaruadressering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

Författare: Adam Hult; [2018]

Nyckelord: Automation; Hårdvaruadressering; PLC; Python;

Sammanfattning: Genom Norden Machinerys förmåga att innovera och skapa har de bland annat lyckats producera maskiner med otroliga kapaciteter. Med det och den höga verkningsgraden maskinerna verkar på har gjort att företaget idag är världsledande inom tubfyllningsindustrin.   Varje maskin som levereras utav Norden har ofta unika kundspecifikationer, detta gör att Nordens elkonstruktionsavdelning behöver tilldela en maskinunik eldokumentation till varje maskin. Detta innebär att IO-konfigurationen är unik och måste då anpassas i maskinens PLC-program. Vid uppstart av maskiner idag måste alla IO-adresser matas in för hand via en operatörspanel. Detta utgör att uppstartsfatsen är både tidskrävande samt att det finns en risk att felaktiga adresser anges.   Denna rapport kommer avhandla och beskriva hur man kan hantera IO-adressering och IO-konfigurering när antalet portar hos en PLC är otillräckliga samt att undersöka möjligheterna till att automatisera den manuella hanteringen utav adresser och IO-konfigurationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)