"I Sverige är nu terrorn en verklighet" : En multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas framställning av integrationen i Sverige i deras valfilm 2018.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Elin Lööv; Anton Eriksson; [2018]

Nyckelord: politisk kommunikation; nationalism; MCDA;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)