En sammanställning av förekomst och effekter av vertikal felcentrering vid datortomografiundersökningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Datortomografiundersökning är en effektiv radiologisk metod eftersom den går snabbt och ger en tydlig detaljrikedom om kroppens anatomi. Undersökningarna har ökat vilket bidrar till en högre kollektiv stråldos till befolkningen. Det kan öka riskerna med strålningsinducerad cancer. Det finns en mängd olika tekniker som reducerar stråldosen till patienten på datortomografer där röntgensjuksköterskans val av undersökningsmetodik spelar stor roll för att minska stråldosen. Det ingår i röntgensjuksköterskans profession att undersökningarna ska ske med minsta möjliga stråldos och bästa diagnostiska bildkvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)