Covid-19 pandemins inverkan på mänskliga rättigheter : med fokus på rörelsefriheten, mötes – och demonstrationsfriheten samt rätten till skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp enligt regeringsformen och EKMR

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Författare: Asina Marouki; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)