Klimatanpassning av marina skyddsområden på de fria haven : En analys i ljuset av det framtida implementeringsavtalet under FN:s havsrättskonvention

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)