Akupressur som icke-farmakologisk behandling av postoperativt illamående och kräkningar En litteraturstudie med systematisk sökning

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Anna Henning; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)