Nyckeln till frihet? : En idéanalys av socialdemokraternas frihetssyn utifrån teorierna positiv och negativ frihet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: What happens to social democracy when the working class declines? The aim of this study is to examine ideological changes in The Swedish Social Democratic Party, in particular the party’s ideological changes regarding liberty. The material consists of 300 government bills equally divided over the parliamentary sessions of 1974, 1990/91 and 2005/06, in all of which The Social Democratic Party held office. Using the theoretical framework Two Concepts of Liberty, I found that an increasingly amount of bills draws on the idea of negative freedom. However, the result also shows that bills that draws on negative freedom subsequently decreases in favour of bills that draws on positive freedom, suggesting that the ideological changes regarding liberty in The Swedish Social Democracy Party are nonlinear rather than moving straightforward.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)