Portfolio Market and Credit Risks Aggregaton using Economic Scenarios Generators and student t-copulae

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Richard Kima; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)