Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. Definitionen av relationsmat är fortfarande inte satt utan varierar från användare till användare. Det här arbetets definition är: Direktförsäljning av närproducerade livsmedel från producent till slutkonsument utan mellanhänder. Arbetets utgångspunkter är att relationsmatkonsumenter har gemensamma drivkrafter som motiverar dem till det aktiva valet att handla relationsmat, samt att förtroende och tillit spelar stor roll när det kommer till livsmedelsval. Syftet med studien är att identifiera om relationsmatkonsumenter upplever mervärden av relationsmatkonsumtion samt undersöka vilka direkta försäljningskanaler som finns för relationsmat. För att besvara undersökningens frågeställningar och syfte genomfördes en online-enkät och litteraturstudie som metodiskt grepp. Enkätundersökningens respondenter bestod av 109 relationsmatkonsumenter från REKO-ring Malmö och Trelleborg. Undersökningen viktigaste resultat visade att relationsmatkonsumenten värderade flera olika faktorer där möjligheten att handla närproducerade livsmedel, ofta unika produkter med en god smak och kvalité var det som värderades högst. Den korta livsmedelskedjan från producent till konsument, utan mellanhänder värderades också högt då den typen av försäljningskanal både är relationsskapande och gjorde att relationsmatkonsumenterna upplevde att de stöttade lokala småskaliga företag istället för livsmedelsindustrins giganter. Vidare uppskattades transparensen kring produktionen, vilket gav en valmöjlighet att välja de producenter som passade med konsumenternas egna värderingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)