The lobbying done by accounting profession in the policy making process: the case of the new EU audit reform

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Liudmyla Rosvall; Asma Iqbal; [2015]

Nyckelord: Business and Economics;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)