Brandsäkerhet till sjöss - beräkning av bränder på RO-RO fartyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

Sammanfattning: This report evaluates the fire safety and safety of passenger’s onboard RO-RO ships. FDS has been used for calculating fire and SIMULEX for calculating evacuation of passengers. Literature has been used for research regarding calculations of fires at sea. A different number of fire scenarios have been used to get the results that the report it is based upon. These results have then been compared with the evacuation time results from simulations with SIMULEX.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)