Performance of Light Electric Freight Vehicles in Urban Areas - Adapting the Performance Prism framework to manage CEP stakeholder relationships and improve the performance of Light Electric Freight Vehicles in the last mile

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Logistics and Transport Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)