"Hur mår du egentligen?" : En litteraturstudie om psykiskt illabefinnande vid diabetessjukdom

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)