Ett hus i Sandby borg : Lipidanalys av jordprover från hus 4

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

Författare: Ellinor Hedberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)