Dimensionering av vertikaltransportör : Framtagning av dimensioneringsmall för stativ till vertikal-transportör

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Författare: Nils Olofsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det här arbetet syftar till att underlätta konstruktionsarbetet vid fram-tagning av en vertikaltransportör för renrumsmiljöer. Dess mål är att ta fram en mall varifrån konstruktören med enkelhet kan bestämma stativets dimensioner. Rapporten visar samtliga formler som används vid beräkningen av stativet till vertikaltransportören samt de FEM analyser som används för att styrka dessa. Beräkningarna finns sam-manställda i Excel där konstruktören kan fylla i nödvändig data för att sedan få hjälp med att avgöra om konstruktionen håller eller inte. Konstruktören kan hämta spänningar, utböjningar samt reaktionskrafter i infästningarna. Konstruktören kan även använda mallen för att under-lätta valet av lager i de fall lyften skall kunna rotera runt sin egen axel eller är utrustad med ett tiltande verktyg. Arbetet täcker inte in någon-ting vad gäller renrumsmiljöer och kraven som kommer med detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)