Stalkingbeteenden, motiv och påföljder bland dömda för olaga förföljelse i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Under åren 2011-2015 registrerades totalt 3219 anmälningar om olaga förföljelse, men endast 127 av dessa ledde till fällande dom (Brå, 2016). Syftet med denna studie var att undersöka om Mullens stalkingtyper är kopplade till specifika stalkingbeteenden inom olaga förföljelse i Sverige. Syftet var även att se vilka motiv som kan ligga till grund för brottet samt vilka påföljder som utdöms.. Detta gjordes genom att undersöka domar inom olaga förföljelse med hjälp av en tematisk analys och ett kodformulär. Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader i beteenden mellan typerna gällande samtal, sms, sexuella trakasserier, följa efter offret samt överskrida kontaktförbud. Det vanligaste motivet var viljan till relation och vanligaste påföljden var fängelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)