Tecken som stöd vid läsinlärning : Kan tecken hjälpa till att förstärka minnet av en ordbild vid läsinlärning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Abstract

The purpose of the study was to examine if manual signs used as support to spoken and written language can be a god mnemonic for learning of word-pictures. I performed my study as an experiment in which I made a Memory game with word-pictures. I played the game with the children twice. The first time, we played without manual signs and the second time I used sign as a support. I observed the children and noted the words they learned to read with and without the support of manual signs. The result showed that most of the children remembered the word-pictures better if I also used manual signs. The conclusion I made was that manual signs can be a support in early reading development. It does not suit all children so you have to be sensitive to the different strategies used by the children.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)