Fastighetsbildning i landsbygdens förändring

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Rasmus Thour; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)