Fastighetsautomation : En projektering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

Sammanfattning: Fastighetsautomation används för att automatisera processer i byggnader och kan avse automatisering av HVAC, belysning, säkerhetsfunktioner samt mycket mer. Det här arbetet avser en projektering av ett BAS för HVAC för cirkellokstallet i Sundsvall åt SKIFU. Projekteringen avser att ta reda på vad nuvarande system består av samt att jämföra två nya system som SKIFU valt, dessa är Schneider Electric och Regin. Metoden för att finna ut nuvarande system är att göra fältstudier på platsen samt att studera dokumentation tillhörande byggnaden. För att göra jämförelsen görs en litteraturstudie samt studie av tillverkarnas hemsidor. Det nuvarande systemet är ett Honeywell Excel 5000 och använder sig av LonTalk och BACnet för kommunikation. Systemet består av DHC, DUCar och flertalet aktorer och sensorer. De nya systemen Schneider Electric och Regin har olika kommunikationsstandarder, KNX respektive EXOline, BACnet, M-bus och Modbus. Schneider behöver inte använda DHC och DUC då alla enheter i KNX har mikrokontrollers och inte behövs styras centralt. Med KNX blir det stor flexibilitet då KNX har över 400 tillverkare av produkter som är KNX-certifierade. Regin med deras flera kommunikationsstandarder har även de stor flexibilitet men gateways kan behövas användas mellan kommunikationsstandarderna vilket kan leda till packet loss. Författaren av rapporten anser att Schneider Electric ska väljas på grunderna av att KNX används och att det i övriga fall inte skiljer sig åt mellan tillverkarna utan enheterna fungerar liknande men med olika standarder. Slutsatsen är att det BAS som är installerat är av Honeywell och om något system ska installeras så bör det vara KNX -baserat då gateways inte behövs och KNX är störst på den europeiska marknaden.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)