Validation of Forced Response Methods for Turbine Blades

Detta är en Master-uppsats från KTH/Kraft- och värmeteknologi

Författare: Hugo Hultman; [2015]

Nyckelord: Forced response; Turbines; Reduced Order Modeling;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)