Gatan som aldrig sover - gatuprostitutionen på Agneslundsvägen i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Gatuprostitution är ett komplext fenomen och för övrigt väldigt känsligt attundersöka. Följande arbete sker i samarbete med Polisen i Malmö och syftar tillatt beskriva området Sorgenfri i Malmö. Studien kommer inrikta sig påAgneslundsvägen och dess fysiska konstruktion som har förutsatt attgatuprostitutionen har kunnat etableras på gatan. Dessutom redogör studien för deattribut som ofta återfinns på geografiska platser där det förekommergatuprostitution. Vidare omnämner uppsatsen de förändringar ochombyggnationer som bidragit till att gatuprostitutionen i Malmö under åren harförflyttats från diverse gator i området Sorgenfri. Metoden som använts kanbeskrivas som en litteraturstudie som kompletterats med intervjuer samt enobservation. I dagsläget är gatuprostitutionen mest aktiv på Agneslundsvägen,men då området är ett utvecklingsprojekt för Malmö stad påvisar uppsatsensresultat att det utifrån tidigare historik och forskning kan antas att den återigenkommer att förflyttas. Agneslundsvägen lär få en mer naturlig rörelse avmänniskor och trafik, något som är väldigt missgynnande för gatuprostitution.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)