Sårsmärta hos personer med diabetes : en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Anna Håkansson; [2018]

Nyckelord: Beskrivning; Diabetes; Erfarenhet; Smärta; Sår; Sårsmärta;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)