Ränteavdragsbegränsningsreglernas påverkan på företagens lånefinansiering och soliditet En kvalitativ studie om effekterna av 2019 års ränteavdragsbegränsningsregler

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Hanna Jansson; Cecilia Szabò; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)