Substituting Genesis : Replacing Religion with Philosophy in His Dark Materials by Philip Pullman

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Engelska

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)