Lagen om straff för vissa trafikbrott : TBL 7§; en lag som behöver förändras

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Polisutbildningen

Författare: Jerry Lundgren; Daniel Norén; [2003]

Nyckelord: Lagar och förordningar;

Sammanfattning: Ett fordon som använts i samband med brott kan tas i beslag för att förebygga brott. De lagar man använder för att ta ett beslag av ett fordon är 36 kap BrB, 27 kap RB och trafikbrottslagen (TBL). Det är flera trafikbrott som kan leda till förverkande enligt TBL, dessa har vi stolpat upp men vanligast är olovlig körning och rattfylleri. Problemställningen när man skall använda TBL 7§ i dag är att praxis skiljer sig runt om i Sverige på de olika myndigheterna. Särskilt värde på fordonet och antalet tillfällen som gärningsmannen ska ha begått ett brott, enligt TBL, skiljer sig. Dessutom är ägarförhållandena viktiga att utreda innan ärendena går till rättegång, detta ligger i dag på förundersökningsledarens ansvar. För att kunna arbeta effektivt har de myndigheter vi pratat med gjort upp riktlinjer i samarbete med respektive åklagarmyndighet. Allt detta visas i intervjuerna med de två trafikpoliser vi pratat med i Stockholm och Västra Götaland.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)