The Potential for Alternative Fuels in Maritime shipping (A Literature Review) —Focus on LNG and Biofuels (Biodiesel & Ethanol)—

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Logistics and Transport Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)