Bordunbaserad Vallåtsmusik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Tobias Karlehag; [2018-07-31]

Nyckelord: Bordun; Vallåt; Lockrop; Folkmusik; Minimalism;

Sammanfattning: Syftet med det här arbetet är att undersöka om de går att översätta ett tonspråk från en genrertill en annan med ursprunget fortfarande igenkännbart . Att låta två musikstilar mötas i enfusion och se vad som består och vad det nya blir, hur det låter. För att ta reda på detta så harjag valt att analysera en Vallåt spelad på Kohorn av Pelle Jakobsson utifrån parametrarna,tonalt centrum och frasering. Med detta material hoppas jag kunna skapa nyskrivenminimalistisk bordunbaserad vallåtsmusik. Resultatet av arbetet blir ett kortare stycke baserat på grundmaterialet skrivet för kvartett: kohorn, trombon och två fioler som framfördes på min examenskonsert och spelades in för detta arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)