Prime Factorization by Quantum Adiabatic Computation

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fysik

Författare: Daniel Eppens; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)