Mr Chester Jester

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Jag har i mitt projekt jobbat med mönsterformgivning och produktion av vävda möbeltyger, digitaltryckta tapeter- och textilier för en fiktiv hemmiljö. Mina designbeslut grundar sig på en fiktiv karaktär, Mr Chester Jester, hans estetiska preferenser och behov i samrådan med mina egna. Arbetets resultat är en gestaltning av världen han lever i, komprimerad till ett hemma hos reportage på gränsen mellan verklighet och illusion. Jag har jobbat med dubbelhet och speglingar - av mönster, av rummet, av tekniker och mig själv. Jag har undersökt illusionens verklighet och verklighetens illusion.My bachelor project is a work of pattern design and production of woven upholstery fabrics, digital prints on textile materials and wallpaper, made for a fictional home environment. The desicions for the designs are based on a fictional character, named Mr Chester Jester. His preferences and needs combined with my omn are the result of this project. The outcome of the work is a formation of his world, made into a study of his home on the edge of reality and illusions. It is a work of duplicities -of pattern, room, technique and of an alternate side of myself.I have investigated the illusion of reality, and the reality of illusions.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)