Textdesign med nudge : Ett arbete om att medvetet använda nudging i informationsmaterial

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Emelie Scott; [2016]

Nyckelord: Informationsdesign Textdesign Nudging;

Sammanfattning:

Den här rapporten handlar om hur nudging kan användas i informationsmaterial. Nudging är ett fenomen som syftar till att få oss att byta till bättre, mer hållbara vanor utan att använda tvång eller dra ner på antalet alternativ. Det finns flera olika sätt att använda nudging men i den här rapporten har jag valt att arbeta med att påverka våra sociala normer.

Jag har tagit fram två foldrar som innehåller en så kallad nudge av våra sociala normer. Foldrarna är helt lika vad gäller själva nudgen men också vad gäller layout och stildrag. Det som skiljer dem åt är att den ena foldern visar budskapet implicit, det vill säga att det inte är klart uttalat, medan den andra foldern visar budskapet explicit med argumentation.

Undersökningen handlar om att se vilken som upplevs utgöra den bästa nudgen, alltså vilken av foldrarna som det är mest troligt att mottagaren skulle ändra sina vanor för. För att svara på frågan har jag konstruerat de två foldrarna och sedan låtit ett antal personer ta del av dem och svarat på frågor i kvalitativa intervjuer.  

Min ambition är att visa ett exempel på hur nudging kan användas inom ramen för informationsdesign för att skapa nya, hållbara vanor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)