Kommunikationens roll i marknadsföringen : En undersökning om hur ett hotell kan marknadsföra tjänster och erbjudanden som är inkluderade i logipriset.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)