Människans värde i den digitaliserade banken. En kvalitativ studie om hur det mänskliga värdet kan bidra med konkurrensfördelar i en digitaliserad bransch

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)