Redovisning av goodwill - Revisorns perspektiv : En kvalitativ undersökning om problematiken kring IFRS 3

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Sara Jonsson; Pontus Linderoth; Billy Mähler; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)