Effekten av fysisk träning på balansfunktion hos äldre på vård- och omsorgsboende

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Eveline Engström; Gunilla Clavey; [2022-02-14]

Nyckelord: Äldre; vård- och omsorgsboende; balans;

Sammanfattning: Äldre på vård- och omsorgsboende bör träna enligt rekommendationer, men det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för hur träning kan påverka balansfunktionen. Det behövs fler studier av hög vetenskaplig kvalitet för att undersöka vikten av fysioterapeutisk ledd träning som utmanar äldre på ett säkert sätt och som kan visa en effekt på balansfunktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)