Den psykiatriska fabriken : En litteratursociologisk analys av psykiatrin som en kapitalistiskt driven instans i Linda Boström Knausgårds Oktoberbarn

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Författare: Sofia Karlsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)