Utveckling av mötesplats på Internet

Detta är en L2-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap; Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

Sammanfattning: Ett av Internets stora användningsområden är att skapa kontakter mellan människor. För att underlätta detta har det under årens lopp kommit en rad olika mötesplatser, s.k. communities på Internet. De problem vi ser med de nuvarande är att sidorna känns svårnavigerade, och med röriga funktioner. Därför bestämde vi oss för att skapa en egen mötesplats med nyskapande och roliga funktioner för att kunna nå ut till en bred publik. Detta arbete innefattar utformningen av MySQL databasen ifrån grunden och dess relationer, samt programmering av funktionerna, i Microsoft.NET miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)