Cochleaimplantat (CI) och musikupplevelse: Orsaker och konsekvenser som kan ha inverkan på upplevelsen av musik. En kvantitativ enkätstudie om CI-användare med postlingual grav hörselnedsättning eller dövhet och deras upplevelse av musik

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Emanuil Karadzhov; Carl Wikstrand; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)