Likvida tillgångars påverkan på lönsamhet och aktievärde : En studie av svenska företag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm mellan 2008-2011

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Objective:The study will investigate whether cash liquidity have a negative affect on profitability and share value of companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm 2008-2011. Part of the purpose is also to show if the industry risk is of importance for treasury management of these companies.

Method: The methodology for the study is key analysis through hypothesis testing and regression analysis

Conclusion:The liquidity ratio affects profitability in a negative direction on the entire sample. No other conclusion can be drawn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)